Nyheter

Nye terskelverdier for revisjonsplikt og fravalg fra 1. mai 2023

Har selskaper som passerte kr 6 millioner i omsetning i 2022 plikt til å velge revisor for 2023?

Uendret medlemsavgift i 2023

Regnskap Norge øker ikke kontingenten og kontrollavgiften i år. Forsikringspremien er også i hovedsak uendret – og i noen tilfeller redusert.

les mer