Nyheter

Regnskap Norge advarer mot mva-kaos på elbiler

Å innføre mva. på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv.

Stadig behov for forenkling!

Debattantene under Forenklingskonferansen var enige om at god samhandling er viktig for vellykket digitalisering i det offentlige og at de som berøres må involveres i lovgivningsprosessene.

les mer