Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2022

12.05.2022 | Ukategorisert

Økt formueskattesats for upersonlige skattytere, omlegging av støtten til kjøp av elbiler og innføring av Inclusive Frameworks to-pilarløsning for store flernasjonale konsern er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.

– Vibeke Aasen Eriksrud, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge