Adgangen til å skrive opp pålydende på aksjene ved fisjonsfusjon

03.12.2020 | Skatt

Skattedirektoratet går tilbake på visse innskrenkende fortolkninger i tidligere uttalelser.

– Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge