Nyheter

Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges

Særreglene som forlenges får i første omgang varighet ut oktober 2021.