20 000 arbeidsgivere risikerer tvangsmulkt

20.04.2022 | Ukategorisert

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sin OTP-plikt, står i fare for å bli ilagt tvangsmulkt.

– Lene N. Sundalskleiv, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge