Ny økonomiforskrift til barnehageloven

Forskriften legger til rette for innsyn og kontroll av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagene til gode. – Hege Vikane, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge

Etterutdanningskravet

Den nye regnskapsførerloven øker totalkravet til etterutdanning fra 77 til 80 timer. – Hanne Opsahl, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge