Budsjettforlik om statsbudsjettet 2022 : Ytterligere skatteøkninger

01.12.2021 | Ukategorisert

Budsjettforliket med SV inneholder ytterligere skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten.

– Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge