Fra 2021 skal RF-1359 fylles ut for alle finansielle produkter

02.02.2022 | Ukategorisert

Nytt fra 2021 er at det skal opplyses om inntekter innenfor fritaksmetoden.

– Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge