Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver videreføres

05.02.2021 | Ukategorisert

Det tidsbegrensede fritaket som ble innført 13. mars 2020 knytter seg til koronasituasjonen og skal nå gjelde ut inntektsåret 2021.

– Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge