Høring – utkast til ny standard for god regnskapsføringsskikk

02.02.2021 | Ukategorisert

Utkastet til ny standard er tilpasset forslaget til ny regnskapsførerlov i NOU 2018: 9, og i tillegg forenklet og modernisert i forhold til gjeldende standard. Høringsfristen er 1. juni 2021.

– Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge