Ikke innlevert mva-melding vil ikke medføre sanksjoner

10.06.2022 | Ukategorisert

Det vil ikke ilegges tvangsmulkt eller beregnes forsinkelsesrenter til og med mandag 13. juni.

– Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge