Import av varer – hva med fradragsrett for mva?

24.11.2021 | Ukategorisert

Fradragsrett for inngående mva ved kjøp av varer fra utlandet må vurderes på samme måte som for kjøp i Norge. Et sentralt vilkår for fradragsrett er at varen er anskaffet til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

– Grete Jønland Vistnes, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge