Ingen salgs- og kjøpsmelding

28.10.2022 | Ukategorisert

En bisetning i statsbudsjettet for 2023 tilkjennegir at det ikke blir noe av forslaget om rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner.

– Sebastian Brodtkorb, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge