Krisetiltak knyttet til lønn og HR i revidert nasjonalbudsjett 2021

11.05.2021 | Ukategorisert

Regjeringen vil normaliserepermitteringslengen, og foreslår å forlenge ordninger knyttet til sykepenger, omsorgspenger og arbeidsavklaringspenger.

– Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge