Mørketallsundersøkelsen 2022

04.10.2022 | Ukategorisert

Tilfeldigheter, uflaks og menneskelige feil oppgis som hovedårsaker til at virksomheter blir forsøkt hacket eller blir utsatt for phishing. Hendelser forårsaket av egne ansatte utgjør nå en mindre andel av sikkerhetshendelser i norske virksomheter. Dette oppsummerer mørketalls-undersøkelsen for 2022 fra Næringslivets sikkerhetsråd.

– Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge