Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres

18.01.2023 | Ukategorisert

Kodelisten for permisjoner endres fra og med 2023, slik at beskrivelsen viser om en permisjon er lovfestet eller ikke.

– Alia Hammami, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge