Rundskriv om kobling bank- og regnskapstjenester

22.06.2021 | Ukategorisert

I rundskrivet uttaler Finanstilsynet at det er i strid med kundens interesser å tilby banktjenester under forutsetning av at kunden må bruke bankens regnskapsforetak til å føre regnskapet.

– Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge