Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?

07.09.2022 | Ukategorisert

Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.

– Grete Jønland Vistnes, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge