Skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet 2023

06.10.2022 | Ukategorisert

Budsjettet har en tydelig omfordelingsprofil. Blant annet foreslås det å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønn over 750.000 kroner i 2023.

– Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge