Søknad om ettergivelse av forsinkelsesgebyr

06.09.2022 | Ukategorisert

Det er ikke gitt utsettelse for innsending av årsregnskapet til Regnskapsregisteret, men forsinkelsesgebyr kan søkes ettergitt hvis forsinkelsen skyldes «forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det».

– Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge