Statsbudsjettet 2022: Endringer på lønn- og HR-området

13.10.2021 | Ukategorisert

Midlertidig feriepengeordning, endring i differensiert arbeidsgiveravgift, avvikling av særregler om dagpenger og unntak fra begrensning for arbeidsavklaringspenger.

– Vibeke Aasen Eriksrud, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge