Tematilsyn: Etterlevelse av pliktene etter hvitvaskingsloven

22.12.2021 | Ukategorisert

Finanstilsynet gir overtredelsesgebyr til 19 av 22 kontrollerte foretak fra regnskaps- og revisjonsbransjen.

– Knut Høylie, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge