Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten

07.09.2022 | Ukategorisert

Når det er mottatt forskudd, skal det utstedes salgsdokument i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift. Dette uttaler Skattedirektoratet i en prinsipputtalelse av 29.08.22.

– Tommy Eirik Johnsen, Regnskap Norge

Les mer hos Regnskap Norge