Slik får du mer ut av fagsupporten

Regnskap Norges fagsupport gjør medlemmenes hverdag enklere og mer lønnsom. Vårt mål er å løfte kvaliteten i bransjen! – Jan Arild Steen, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formueskattesats for upersonlige skattytere, omlegging av støtten til kjøp av elbiler og innføring av Inclusive Frameworks to-pilarløsning for store flernasjonale konsern er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett. – Vibeke Aasen Eriksrud, Regnskap Norge Les...