Utbytte før årsskiftet?

Økt utbytteskatt for personlige aksjonærer fra 2022 innebærer at utbytte bør vurderes vedtatt før årsskiftet. – Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge

Import av varer – hva med fradragsrett for mva?

Fradragsrett for inngående mva ved kjøp av varer fra utlandet må vurderes på samme måte som for kjøp i Norge. Et sentralt vilkår for fradragsrett er at varen er anskaffet til bruk i avgiftspliktig virksomhet. – Grete Jønland Vistnes, Regnskap Norge Les mer hos...

Ny MVA-melding 2022

Ny MVA-melding trer i kraft fra 01.01.2022 og skal baseres på SAF-T MVA-koder. – Tommy Eirik Johnsen, Regnskap Norge Les mer hos Regnskap Norge

Gaver i arbeidsforhold – hva gir skattefritak?

Nå som vi nærmer oss slutten av året er det igjen tid for å tenke på riktig håndtering av gaver. Når arbeidsgivere gir julegaver til sine ansatte, er det viktig å vite om reglene for skattefritak. – Regnskap Norge Les mer hos Regnskap...